LVI- ja sisäilmanlaatutyökalut

Terveellinen sisäilma ja energiakustannukset tasapainoon

 

Sisäilman laadun (IAQ) perustana ovat lämpötila ja kosteus. LVI-laitteistolla ylläpidetään sellaista lämpötilan, kosteuden ja ilmanvaihdon tasapainoa, joka on sopivaa asukkaiden terveyden ja mukavuuden kannalta. Lisäksi LVI-laitteisto säätelee rakennuksen kuntoa ja auttaa hallitsemaan energiakustannuksia.

Sisäilman diagnostiikan (IAD) jatkuva, dynaaminen prosessi taas muodostuu LVI-laitteiden, tilavaatimusten, sääolosuhteiden, rakennusmateriaalien ja paine-erojen suhteista.

Ilmanliikettä ohjaamalla ja säätämällä ilmaa voidaan:

  • lämmittää
  • viilentää
  • kosteuttaa
  • kuivattaa
  • puhdistaa
  • sekoittaa
  • ohentaa
  • tuottaa
  • kiihdyttää
  • kohdentaa

Kaikki nämä toimenpiteet ylläpitävät sekä asukkaiden asumisviihtyvyyttä että rakennusten mahdollisimman hyvää kuntoa.

Ellei ilmaa ja sen liikettä valvota hallitusti, voivat sisäolosuhteet heikentyä niin, että ne edistävät haitallista biologista kasvua. Hyvällä sisäilmaympäristöllä edistetään ihmisten hyvinvointia ja jaksamista, sairaaloissa potilaiden paranemista, kouluissa oppilaiden motivaatiota, ja samalla pidetään yllä rakennusten hyvää kuntoa, koska mikrobit eivät pääse kasvamaan ja leviämään.

Fluken mittalaitteilla selvität helposti, onko rakennuksen LVI-järjestelmät optimoitu niin, että toisaalta laadukas sisäilma ja toisaalta energiakustannukset ovat tasapainossa.

 

Ole hyvä ja valitse haluamasi sisäilmanlaatu- / LVI-työkalu navigointivalikosta.