Fluke 43B -sähkönlaadun analysaattori

Tehoratkaisut tämän päivän tarpeisiin

 

Joudutko ratkomaan seuraavia ongelmia: katkaisijoiden laukeaminen, moottorien palaminen ja muuntajien ylikuumeneminen? Kaikkien näiden syyt selvität vaivatta ja nopeasti Fluke 43B -sähkönlaadun analysaattorilla.

Laite on optimoitu teollisuuden 50 Hz perustaajuuden mittauksiin ja sen taajuusalue on 10 … 400 Hz. Se on siis ihanteellinen myös ilmailu-, merenkulku- ja rautatiesovelluksissa.

Paitsi erinomainen sähkönlaadun analysaattori, on laajakaistainen Fluke 43B samalla myös täysipainoinen yleismittari ja monipuolinen piirturi sekä 20 MHz:n oskilloskooppi. Kaikki tämä yhdessä työkalussa.

 

Toiminnot:

Fluke 43B on ammattilaisten valinta kaikkien yleisten laitevikojen sekä sähkönlaadun vianhakuun ja diagnosointiin.

1. Sähkönlaadun analysaattori

 • Tehomittaukset (W, VA, VAR) ja tehokerroin (PF, DPF)
 • Mittaa 3-vaihetehoa (symmetrinen kuorma).
 • Harmoniset yliaallot jännitteestä, virrasta ja tehosta aina 51. harmoniseen asti.
 • Alenemat ja kohoumat jakso jaksolta -periaatteella jopa 24 tunnin ajan
 • Sieppaa automaattisesti jopa 40, kestoltaan 40 ns tai pidempää transienttia
 • Moottorin käynnistysvirtojen mittaus ja analysointi kursorien avulla
 • Kattaa laajan taajuusalueen (10 … 400 Hz)

 

2. Oskilloskooppi

 • Kaksikanavainen skooppi
 • Jopa 20 MHz kaistanleveys ILMAISEN VPS40-jännitemittapään avulla (vain Fluke 43B)
 • Connect-and-View -automaattinen liipaisu merkitsee nopeaa ja vakaata aaltomuotonäyttöä
 • Kursorit helpottavat signaalien analysointia

 

3. Yleismittari

 • Resistanssi- ja kapasitanssimittaus sekä jatkuvuus- ja dioditestaus
 • Lämpötilamittaus lisävarusteena saatavan mittapään avulla (Fluke 61 –infrapunalämpömittari ILMAISEKSI, vain Fluke 43B)

 

4. Piirturi

 • Tallentaa kaksi parametria jopa 16 päivän ajalta
 • Kaikki mitattavat parametrit voidaan tallentaa, mukaan lukien V/A/Hz sekä kaikki tehon, harmonisten ja oskilloskooppimittausten tekijät
 • Tallentaa jopa 4000 jännitetapahtumaa VR101S:n avulla (Fluke 43B Kit)

 

Helppokäyttöinen:

 • Pääset heti sisälle tehonsyöttöjärjestelmään, yksinkertaisesti vain käymällä läpi yleisimmät sähkönlaadunmittauksen toiminnot.
 • Valitset vain sovelluksen päävalikosta asetukset tulevat automaattisesti
 • 20 muistipaikkaa tiedon tallentamiseen

 

Yleistä:

 • Laskee kolmivaihetehon tasapainotetuilla kuormilla yksivaiheisesta mittauksesta
 • Mittaa tehon yliaallot ja lukee jännitelaskut, tasaantumisilmiöt ja syöksyvirrat
 • Seurantatoimintojen avulla voit jäljittää vikoja käytön aikana ja valvoa sähköjärjestelmän toimintaa
 • Valikoissa käytetään tuttuja sähkötekniikan termejä
 • Voit valita useimmiten käytetyt sähkönlaatutilat yhdellä näppäimen painalluksella
 • Voit valita kaksi parametria ja tallentaa niiden tulokset jopa 16 vuorokauden ajalta
 • 20 mittausmuistia, joihin voit tallentaa näyttöjä ja tietoja sekä kursorilukemia
 • FlukeView-ohjelman avulla voidaan kirjata lokiin yliaaltoja ja muita lukemia ajan perusteella
 • FlukeView-ohjelmisto tarjoaa kattavan yliaaltoprofiilin aina 51. yliaaltoon saakka
 • Mittaa vastuksen, diodijännitelaskun, jatkuvuuden ja kapasitanssin
 • NIMH-paristolla käyttöaika on 6,5 tuntia
 • Kattavassa paketissa jännitemittapäät ja 400 A:n virtapihdit, FlukeView-ohjelmisto sekä optisesti erotettu liitäntäkaapeli

 

Yliaallot:

 • Jännitteen, virran ja tehon yliaallot
 • Jopa 51. yliaalto
 • Harmoninen kokonaissärö (THD)
 • Yksittäisten yliaaltojen vaihekulma

 

Teho:

 • Yksi- ja kolmivaiheinen teho tasapainotetuilla kuormilla
 • Watit, tehokerroin, perusaallon tehokerroin, VA ja VAR
 • Jännitteen ja virran aaltomuodot

 

Kolmivaiheinen:

 • Näytön grafiikka opastaa, kuinka kolmivaiheinen teho mitataan

 

Jännitelaskut ja -piikit:

 • Jännitteen ja virran jatkuva mittaus jakso jaksolta jopa 16 vuorokauden ajan
 • Kursorien avulla voit lukea jännitelaskujen ja -piikkien ajat ja päivämäärät

 

Tasaantumisilmiöt:

 • Voit lukea jännitteen tasaantumisilmiöt ja aaltomuodon vääristymän
 • Voit lukea ja tallentaa jopa 40 tasaantumisilmiötä
 • Voit liittää tasaantumisilmiön syyhyn kellonajan ja päivämäärän

 

Voltit/ampeerit/hertsit:

 • Jännitteen ja virran aaltomuodot
 • True RMS -mittaus jännitteelle ja virralle
 • Taajuus

 

 

Tekniset tiedot:

Tekniset tiedot

V/A/Hz

Käyttökelpoinen kaistanleveys

 10 Hz..3.5 kHz

400 Hz:n perusaallon harmoniset yliaallot

 9th

Tyypillinen tarkkuus 400 Hz:n perustaajuudella

 5%

Akun kesto:

Käyttökelpoinen kaistanleveys

 20 Hz..2 kHz

400 Hz:n perusaallon harmoniset yliaallot

 5th

Tyypillinen tarkkuus 400 Hz:n perustaajuudella

 10%

Harmoniset

Käyttökelpoinen kaistanleveys

 10 Hz..3.5 kHz

400 Hz:n perusaallon harmoniset yliaallot

 9th

Tyypillinen tarkkuus 400 Hz:n perustaajuudella

 10% Kanava 1, 50% Kanava 2

Huomaa:

 

 Tarkkuudet määritetään muodossa ± (prosenttia lukemasta + vähiten merkitsevien numeroiden lukumäärä), ilman mittapäitä,

 

 

Syötön ominaisuudet

Syöttöimpedanssi

 1 MΩ, 20 pF

Jännitetaso

 600V rms, CAT III

V/A/Hz -näyttö

True-rms-jännite (vaihtovirta + tasavirta)

 

Mittausalueet:

 5,000 V, 50,00 V, 500,0 V, 1 250 V*

Tarkkuus:

 ±(1 % + 10 lukemaa)

 

 

True-rms-virta (ac + dc)

 

Mittausalueet:

 50,00 A, 500,0 A, 5,000 kA, 50,00 kA, 1 250 kA

Tarkkuus:

 ±(1 % + 10 lukemaa)

 

 

Taajuus

 

Mittausalueet:

 40,0 - 15,9 kHz

Tarkkuus:

 ±(0,5 % +2 lukemaa)

 

 

Huippukerroin

 

Mittausalueet:

 1,0 - 10,0

Tarkkuus:

 ±(0,5 % + 1 lukema)

Tehonäyttö

Watit, VA, VAR

 

 

 yksivaiheinen ja kolmivaiheinen, 3 johdintasapainotettua kuormaa

Mittausalueet:

 250 W - 1,56 GW

Tarkkuus:

 ±(4 % + 4 lukemaa) perusaaltoteho

Tarkkuus:

 ± (2 % + 6 lukemaa) kokonaisteho

 

 

Tehokerroin

 

Mittausalue:

 0 - 1,0

Tarkkuus:

 ±0,04

Perusaallon tehokerroin, Cos .F

 

Mittausalue:

 0,25 - 0,9

Tarkkuus:

 ±0,04

Mittausalue:

 0,90 - 1,0

Tarkkuus:

 ±0,03

 

 

Perusaaltotaajuus

 

Mittausalueet:

 40,0 - 70,0 Hz

Tarkkuus:

 ±(0,5 % + 2 lukemaa)

Yliaaltojen näyttö

Jännite, virta ja taajuus

 

Mittausalueet:

 Perusarvo 51. yliaaltoon asti

Tarkkuus:

 

Perusarvo:

 VA ±(3 % + 2 lukemaa) W ±(5 % + 2 lukemaa)

2 - 31. yliaaltoon:

 VA ±(5 % +3 lukemaa) W ±(10 % +10 lukemaa)

32 - 51. yliaalto:

 VA ±(15 % +5 lukemaa) W ±(30 % +5 lukemaa)

 

 

Perustaajuus

 

Mittausalueet:

 40 Hz - 70 Hz

Tarkkuus:

 ±0,25 Hz

 

 

Vaihe

 

Mittausalue:

 V, A (perusarvon ja yliaallon välillä)

Tarkkuus:

 ±3º - ±15º

Mittausalue:

 W (perusjännitteen ja virran yliaaltojen välillä)

Tarkkuus:

 ±5º - ±15º

 

 

K-kerroin (virta ja teho)

 

Mittausalue:

 1,0 - 30,0

Tarkkuus:

 ±10 %

 

 

THD, harmoninen kokonaissärö

 

Mittausalue:

 0,00 - 99,99

Tarkkuus:

 ±(3 % +8 lukemaa)

Jännitelaskut ja -piikit

Tallennusajat:

 4 minuuttia - 16 vrk (valittavissa)

Todellinen Vrms, suurin Vrms , minimi (AC + DC)

 

Mittausalueet:

 5,000 V, 50,00 V, 500,0 V, 1250 V*

Tarkkuus:

 Lukemat ±(2 % +10 lukemaa); kursorilukemat ± (2 % + 12 lukemaa)

 

 

Todellinen Arms , suurin Arms, minimi (AC + DC)

 

Mittausalueet:

 50,00 A, 500,0 A, 5,000 kA, 50,00 kA

Tarkkuus:

 ±(2 % +10 lukemaa)

Tasaantumisilmiön lukeminen

Pulssin minimileveys:

 40 ns

Hyödyllinen kaistanleveys tulossa 1:

 DC - 1 MHz

Tasaantumisilmiöiden määrä:

 

Jännitteen raja-arvoasetukset:

 20 %, 50 %, 100 %, 200 % ohjearvon ylä- tai alapuolella

R, C, diodi, jatkuvuus

Vastusalueet:

 500,0 W, 5,000 kW, 50,00 kΩ, 500,0 kΩ, 5,000 MΩ, 30,00 MΩ

Vastuksen tarkkuus:

 ±(0,6% +5 lukemaa)

Kapasitanssialueet:

 50,00 nF, 500,0 nF, 5,000 µF, 50,00 µF, 500,0 µF

Kapasitanssin tarkkuus:

 ±(2 % +10 lukemaa)

Diodijännite:

 Tarkkuus ±(2 % + 5 lukemaa)

Jatkuvuus:

 Äänimerkki päälle, kun < 30 Ω ± 5 Ω

Maksimivirta:

 0,5 mA

Virtasysäys, aloitusvirta

Syöksyajat:

 1 s, 5 s, 10 s, 50 s, 100 s, 5 min

Virta-alueet:

 1 A, 5 A, 10 A, 50 A, 100 A, 500 A, 1000 A

Tarkkuus:

 ±5% koko mittakaavasta

Lämpötila (lisävarusteella)

Mittausalue:

 -100°C - 400°C

Tarkkuus:

 ±(0,5% +5 lukemaa)

Skooppinäyttö

Mittaukset:

 dc, ac, ac+dc, huippu, huipusta huippuun, taajuus, käyttöjakso, vaihe, pulssinleveys, huippukerroin

Aika-alueet:

 20 ns/div - 60 s/div

Suurin näytteenottotaajuus:

 25 MS/s

Kaistanleveys

 

Jännitekanava [1]:

 20 MHz tuloissa, 20 MHz VPS40-jännitemittapäällä (Fluke43B), 1 MHz TL24-mittausjohdoilla

Virtakanava [2]:

 15 kHz tuloissa, 10 kHz mukana tulevilla virtapihdeillä

Kytkentä:

 AC, DC (10 Hz - 3 dB)

Pystyherkkyys:

 5 mV/div - 500V/div

Pystyerottelu:

 8-bittinen (256 eri tasoa)

Tallennuksen pituus:

 512 näytettä/kanava

Aikaperustetilat:

 Normaali, rullaus, yksittäinen

Esilaukaisu:

 Jopa 10 jakoa

Laukaisun lähde:

 Tulo 1 tai 2 tai automaattinen valinta

Laukaisutila:

 Automaattinen Connect-and-View™, vapaa ajo ja yksittäinen otos

 

 

Connect-and-View™:

 Edistyksellinen, automaattinen laukaisu, joka tunnistaa signaalikuviot

 

 Säätää automaattisesti laukaisun, aikaperusteen ja amplitudin. Näyttää vakaat kuvat.

Muistit

 

 20 (näyttöä, asetusta tai tietoa)

Tallennus

Tallennusajat:

 4 minuuttia - 16 vrk (valittavissa)

Parametrit:

 Valitse alla olevista luokista yksi tai kaksi parametriä:

 

 voltit/ampeerit/hertsit

 

 watit, VA, VAR, PF, DPF, taajuus

 

 Yliaallot, THD, voltit (perusarvot ja yliaallot), ampeerit (perusarvot ja yliaallot) watit (perusarvot ja yliaallot)

 

 Taajuus (H), %(H) kokonaisarvosta, vaihe (H), KF

 

 Lämpötila

 

 Vastus, diodi, jatkuvuus, kapasitanssi

 

 Skooppi: tasavirtajännite, tasavirta, vaihtovirtajännite, vaihtovirta, taajuus,

 

 pulssinleveys + tai -, vaihe, käyttöjakso + tai -, suurin huippuarvo, pienin huippuarvo, huippu min - max, huippukerroin

Huomaa:

 

 *Luokitettu EN 61010-1 600 V CAT III CSA

 

Ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila

 

 0°C - +50°C

 

Turvallisuussuunnittelu

Sähköturvallisuus

 

 EN 61010-1 CAT III, 600V. CSA-listattu

 

Mekaaniset ja yleiset tiedot

Koko

 

 232 x 115 x 50 mm

Paino

 

 1,1 kg

Takuu

 

 3 vuotta

Paristojen käyttöikä

 

 Ladattava Ni-MH-akku (laturi tulee mukana), tyypillinen latausaika 6 tuntia (jatkuva)

Käyttöaika:

 6,5 tuntia

Latausaika:

 7 h

Iskut ja tärinä

 

 Mil 28800E, tyyppi 3, luokka III, B-tyyli

Kantolaukku

 

 IP51 (pöly, tippuva vesi, suojattu vedeltä)